YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ


Şirketlerin küresel ekonominin dalgalı sularında güvenli bir şekilde seyretmelerine destek olmak kadar, onların bu konuda kendi kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak da önem taşıyor. Atlı Global, bu amaç doğrultusunda şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine hitaben küresel ölçekteki ekonomik, jeopolitik ve stratejik konular ve gelişmeler ile ilgili eğitim programları düzenliyor.

Yönetici eğitimleri şirketin ihtiyaç ve önceliklerine göre tasarlanıyor, talebe göre şirketin kendi ofisinde ya da farklı bir mekanda icra ediliyor. Düzenlediğimiz yönetici eğitimlerinden bazı başlıklar şöyle:

  • Küresel ekonomide dönüşüm ve gelişmekte olan piyasalar
  • Çin ekonomisi ve Çin ile iş yapmak
  • Şirket yöneticileri için dış politika analizi
  • Kurumsal diplomasinin temelleri
  • Değişen küresel jeopolitik dengeler ve iş dünyasına etkileri
  • Yeni teknolojiler ve iş yapmanın geleceği
  • Küresel tedarik zincirleri
  • KOBİ’ler için küresel pazarlara giriş
  • İhracat pazar araştırmasının temelleri
  • Dijital ticarete giriş


Üniversite işbirliklerimiz
sayesinde eğitim programlarımızı MBA ve diğer yüksek lisans programları öğrencilerine götürebildiğimiz gibi, şirketler ve kurumlar için hazırladığımız eğitim programlarında da akademiden konusunun uzmanı eğitmenlerin yer almasını sağlıyoruz.

O meşhur hikayeye atıfta bulunacak olursak; biz müşterilerimize sadece balık vermiyoruz, onlarla beraber balığa çıkıyoruz!