İÇERİK ORTAKLIĞI


Doğru ve zamanında bilgi, günümüzün iş dünyasında en büyük güç. Bilgi de paylaştıkça değerleniyor, gücüne güç katıyor. Bu yüzdendir ki, sadece üniversiteler değil özel sektördeki şirketler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş insanı oluşumları da bilgiyi paylaşıp değer yaratmak adına etkinlikler düzenliyor, yayınlar yapıyorlar. Atlı Global, tüm bu kurumlara bu tür faaliyetlerinde içerik ortağı olarak katkıda bulunuyor.

Küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, dış politika, jeopolitik değişimler ve küresel ölçekte iş dünyasını derinden etkileyen ve dolayısıyla da yakından ilgilendiren tüm konularda alanlarının uzmanlarını bir araya getirerek, doğru zamanda doğru bilgiyi en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde hazırlıyoruz.

Konferans, seminer, yuvarlak masa ve atölye çalışması gibi etkinliklerde konuşmacı önerileri sunmanın yanısıra, etkinlik öncesi dağıtılacak ve tartışmaların zeminini oluşturacak bilgi notlarını, etkinlik sırasında kullanılabilecek konuşma metni, destekleyici doküman ve görsel sunumları, etkinlik sonrasında ise ortaya konulan bilgiyi işleyen ve değerlendiren sonuç raporları ile somut politika önerilerini, hizmet verdiğimiz kurumla bire bir diyalog içerisinde hazırlıyoruz.

Benzer şekilde kurumların çıkartacakları basılı ya da çevrimiçi yayınlar için de değer yaratacak ve yeni fikirlerin tartışmaya açılmasını sağlayacak içerik hazırlıyoruz.

Bilgi güçtür. Biz de gücünüze gücümüzü katmak istiyoruz…