Stratejik İhracat Danışmanlığı

Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere ihracat pazarlama stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyor ve belirlenen yolda onlarla birlikte yürüyoruz.

Ülke Riski Danışmanlığı

Şirketlerin yurtdışı pazarlarda kalıcı olabilmeleri için küresel sistemdeki ve ilgili ülkelerdeki değişimi okuyor ve anlamlandırıyor; karşı karşıya gelinen mevcut ve potansiyel ekonomik, siyasi, jeopolitik riskleri tespit edip, doğru bir risk-getiri denklemi içerisinde bu risklerin yönetilebilmesi adına öneriler getiriyoruz.

istanbul370x250

Türkiye Pazarı Danışmanlığı

Türkiye’de yatırım planları olan ya da alım yapmak isteyen yabancı firmalara bu pazardaki hedeflerine ulaşabilmeleri için tüm ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan sağlayabilecekleri kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz.

İçerik

İçerik Ortaklığı

Küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, dış politika, jeopolitik değişimler ve küresel ölçekte iş dünyasını yakından ilgilendiren tüm konularda bilgi ve deneyimi paylaşmayı amaçlayan kurumsal etkinliklere ve yayınlara içerik sağlıyoruz.

education370x250

Yönetici Eğitimleri

Dış pazarlarla ilgili karar verme süreçlerine destek olmak için şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine hitaben küresel ölçekteki ekonomik, jeopolitik ve stratejik konular, trendler ve gelişmeler ile ilgili eğitim programları düzenliyoruz.