Pazara Giriş Danışmanlığı

Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyoruz.

Uluslararası Risk ve Fırsat Yönetimi

Yurtdışı pazarlarda faal olan şirketler için ilgili ülkedeki ve dünyadaki değişimi birlikte okuyor, değişimin getirdiği risk ve fırsatları tespit edip, risklerin yönetilmesi ve fırsatlardan eksiksiz fayda sağlanabilmesi için öneriler getiriyoruz.

Diplomasi

Kurumsal Diplomasi

Küresel bir dünyada her şirketin kendi dış politikasını oluşturması gerekiyor; yurtdışı pazarlarda faal olan şirketlere paydaş haritalarını oluşturmaları ve kurumsal diplomasi stratejilerini belirleyerek hayata geçirmeleri için destek veriyoruz.

İçerik

İçerik Ortaklığı

Küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, dış politika, jeopolitik değişimler ve küresel ölçekte iş dünyasını yakından ilgilendiren tüm konularda bilgi ve deneyimi paylaşmayı amaçlayan kurumsal etkinliklere ve yayınlara içerik sağlıyoruz.

Egitim

Yönetici Eğitimleri

Dış pazarlarla ilgili karar verme süreçlerine destek olmak için şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine hitaben küresel ölçekteki ekonomik, jeopolitik ve stratejik konular, trendler ve gelişmeler ile ilgili eğitim programları düzenliyoruz.