STRATEJİK İHRACAT DANIŞMANLIĞI


Yurtdışında yeni bir pazara ihracat yoluyla giriş yapmak ve küresel portföyünü geliştirmek, sektörü ne olursa olsun tüm vizyon sahibi şirketlerin hedefidir. Yeni bir pazara girmenin farklı motivasyonları (doyuma ulaşmış mevcut pazarlara alternatif yaratmak, müşteri tabanını genişletmek, döviz gelirini artırmak gibi) olabilir. Ancak sebep ne olursa olsun, yurtdışında yeni bir pazara ihracat yoluyla girmek ve bu pazarda kalıcı olmak, çok boyutlu bir pazarlama stratejisinin hazırlanmasını ve etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Sektörü, ürünleri, ölçeği ne olursa olsun, şirketlerin yurtdışında yeni bir pazara başarılı bir şekilde giriş yapmaları ve bu pazarda var olabilmeleri için, kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadede sürdürülebilirliği hedefleyen bir stratejiye sahip olmaları hayati öneme sahiptir.

Biz yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere ihracat pazarlama stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyor ve belirlenen yolda onlarla birlikte yürüyoruz. Müşterilerimizin ürünleri için sadece yurtdışında bir kerelik alıcı aramıyoruz. Stratejik bir ihracat pazarlama planı oluşturup, doğru paydaşlarla doğru iletişimi kurarak, devamlı ve sürdürülebilir ihracat süreçleri oluşturuyoruz.

Stratejik ihracat pazarlama danışmanlığı hizmetimiz belirli aşamalardan oluşuyor ve hizmet verdiğimiz şirketlerin ihracat stratejileri üzerinde çalışırken, şu sorulara yanıtlar veriyoruz:

  1. Durum analizi. Şirketin ihracat için yeterince kapasitesi var mı? Hangi ürünler daha uygundur? Hangi alanlarda iyileştirme ve kapasite artırımı gerekebilir? Sektörde yasal gereklilikler, küresel piyasalardaki hareketler, ürüne yönelik talep, maliyetler, lojistik imkanları ne durumdadır?

  2. Pazar araştırması. Şirketin ürün ve hizmetlerine talebin en yüksek olduğu ülkeler hangileridir? Bu ülkelerin tamamını ya da büyük bir kısmını kapsayacak geniş bir portföy mü, yoksa tek bir ülke veya hatta bir ülkenin belirli bir bölgesi mi hedeflenmelidir? Potansiyel alıcılar kimlerdir (toptancılar, zincir süpermarketler, doğrudan satış, vs.)? Tüketici profili nedir, tercihleri nasıl şekillenmektedir? Pazardaki rekabet durumu nedir; başlıca rakipler kimlerdir ve bu pazardaki mevcut başarı ve başarısızlık öykülerinden nasıl dersler çıkartılmalıdır? İlgili ülkedeki iş ortamının temel parametreleri nelerdir? Pazara giriş konusunda mevzuattan kaynaklanan engeller ya da zorluklar nelerdir? Başka giriş engelleri söz konusu mudur? İlgili pazara ya da pazarlara giriş konusunda herhangi bir teşvik ya da destek söz konusu mudur?

  3. Stratejik iletişim. Potansiyel alıcılar ile iletişim en doğru şekilde, hangi dilde, hangi yöntemlerle, nasıl kurulmalıdır? Ürünlerin en etkin şekilde tanıtımı nasıl yapılabilir? Bu konuda gerekli malzeme (broşür, katalog, web sitesi, 3 boyutlu modellemeler, kullanıcı kılavuzları) nasıl tasarlanmalıdır? İlgili ülkeye yönelik ambalaj ve marka çalışmaları gerekli midir, nasıl yapılmalıdır?

  4. Dış ticaret işlemleri. Alıcılar belirlenip satış sözleşmeleri yapıldıktan sonra ihracat sürecinin yürütülmesi için şirket yeterli kapasiteye (örn. şirket içerisinde özel bir ihracat departmanı ya da ihracat yetkilisi) sahip midir? Sahip değilse ya da desteğe ihtiyacı varsa bu süreçler nasıl sistemli ve etkili bir şekilde yürütülebilir?

Stratejik ihracat pazarlaması hizmetimiz kapsamında müşterilerimize ilk durum tahlilinden satışın gerçekleşmesine kadar tüm süreci kapsayan bütüncül bir çözüm sunuyoruz. Tüm bu sürecin uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi ve müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarının tek bir paket içerisinde karşılanabilmesi için Atlı Global olarak güçlerimizi Türkiye’nin önde gelen markalaşma, kurumsal iletişim ve tasarım firması AD Kreatik ile birleştirdik.

Atlı Global ile AD Kreatik işbirliğinde sunulan, bütüncül ve entegre stratejik ihracat pazarlaması danışmanlığı hizmetinin detaylarını, referanslarımızı ve örnek vakaları içeren web sitesi Kasım 2022’de hizmete girecektir. Takipte kalınız!

Yeni bir yurtdışı pazara giriş zorlu ama sonunda getirisi yüksek olan bir süreçtir. Bu süreçte yanınızdayız…