HİZMETLERİMİZ

Koşulları sürekli değişen bir küresel ekonomi içerisinde müşterilerimizin değişim anlamlandırmaları, karşılacakları riskleri yönetebilmeleri ve fırsatlardan azami fayda sağlayabilmeleri için geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Pazara Giriş Danışmanlığı

Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyoruz.

Uluslararası Risk ve Fırsat Yönetimi

Yurtdışı pazarlarda faal olan şirketler için ilgili ülkedeki ve dünyadaki değişimi birlikte okuyor, değişimin getirdiği risk ve fırsatları tespit edip, risklerin yönetilmesi ve fırsatlardan eksiksiz fayda sağlanabilmesi için öneriler getiriyoruz.

Diplomasi

Kurumsal Diplomasi

Küresel bir dünyada her şirketin kendi dış politikasını oluşturması gerekiyor; yurtdışı pazarlarda faal olan şirketlere paydaş haritalarını oluşturmaları ve kurumsal diplomasi stratejilerini belirleyerek hayata geçirmeleri için destek veriyoruz.

İçerik

İçerik Ortaklığı

Küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, dış politika, jeopolitik değişimler ve küresel ölçekte iş dünyasını yakından ilgilendiren tüm konularda bilgi ve deneyimi paylaşmayı amaçlayan kurumsal etkinliklere ve yayınlara içerik sağlıyoruz.

Egitim

Yönetici Eğitimleri

Dış pazarlarla ilgili karar verme süreçlerine destek olmak için şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine hitaben küresel ölçekteki ekonomik, jeopolitik ve stratejik konular, trendler ve gelişmeler ile ilgili eğitim programları düzenliyoruz.

Küresel piyasalarda birlikte yol alalım

Dünya hızla değişiyor ve değişim beraberinde riskler olduğu kadar fırsatları getiriyor. Küresel bir aktör olmak, riskleri yönetirkeni fırsatlardan da fayda sağlayabilmek için doğru, zamanlı ve analitik bilgiyi, sahadaki gerçeklik ile bir araya getirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek gerekiyor. Atlı Global olarak şirketlere ve kurumlara küresel yolculuklarında yol arkadaşlığı ediyoruz…

imza

KÜRESEL BİLGİ VE DENEYİM AĞI

Türkiye ve tüm dünyadaki akademi ve iş dünyasından uzmanların yer aldığı bilgi ve deneyim ağları üzerinden çalışıyor ve hizmetlerimizi sunuyoruz. Çünkü, bir elin nesi var, iki elin sesi var.

ANALİTİK BİLGİ ve SAHA TECRÜBESİ

Akademik bilgi tek başına soyut kalırken, somut saha tecrübesi ise analitik bir çerçeve içerisinde işlenmeden yeterince fayda sağlamıyor. Biz çalışmalarımızı bu ikisinin kesiştiği çizgi üzerinde sürdürüyor ve ihtiyaç duyulan çözümleri üretiyoruz.

SÜREKLİ YENİLENME

Değişim, dünyaya sürekli olarak yeni açılardan bakmayı, yeni araçlar kullanmayı, yeni anlatılar kaleme almayı gerektiriyor. Sürekli yenilenmenin önemine inanıyor ve iş ortaklarımızla bu doğrultuda güçlerimizi birleştiriyoruz.

BLOG

Küresel ekonomideki gelişmeler ile ilgili analizleri, dünyadaki hızlı değişimi anlamaya yönelik çabalarımız ile ilgili notlarımızı, ve Atlı Global faaliyet ve yayınları ile ilgili haberleri buradan takip edebilirsiniz.
Daha fazlası için...

Türk firmaları için Pakistan’da iş yapma rehberi

Atlı Global’in Türk özel sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Pakistan İş Konseyi için hazırladığı “Pakistan: Türk Firmaları İçin İş Yapma Rehberi” yayınlandı. Rehberde şu konulara yer veriliyor: Pakistan’ın sunduğu avantajlar. Pakistan’ın genel görünümü (Siyasi yönetim yapısı, demografik ve sosyal yapı, ekonomik görünüm,…

Çin’e İzmir ve Ege Bölgesi’nden bir bakış

Atlı Global’ın Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) için hazırlamış olduğu “Kuşak, Yol ve Saat Kulesi: Çin ile Ekonomik İlişkilere İzmir ve Ege Bölgesi’nden Bakış” başlıklı rapor, EGİAD tarafından düzenlenen çevrimiçi bir lansman programı ile tanıtıldı. 19 Mayıs 2019 tarihinde milli mücadelenin başlangıcının 100. yılına ithaf edilerek İzmir ve Ege…