HİZMETLERİMİZ

Koşulları sürekli değişen bir küresel ekonomi içerisinde müşterilerimizin değişim anlamlandırmaları, karşılacakları riskleri yönetebilmeleri ve fırsatlardan azami fayda sağlayabilmeleri için geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Stratejik İhracat Danışmanlığı

Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere ihracat pazarlama stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyor ve belirlenen yolda onlarla birlikte yürüyoruz.

Ülke Riski Danışmanlığı

Şirketlerin yurtdışı pazarlarda kalıcı olabilmeleri için küresel sistemdeki ve ilgili ülkelerdeki değişimi okuyor ve anlamlandırıyor; karşı karşıya gelinen mevcut ve potansiyel ekonomik, siyasi, jeopolitik riskleri tespit edip, doğru bir risk-getiri denklemi içerisinde bu risklerin yönetilebilmesi adına öneriler getiriyoruz.

istanbul370x250

Türkiye Pazarı Danışmanlığı

Türkiye’de yatırım planları olan ya da alım yapmak isteyen yabancı firmalara bu pazardaki hedeflerine ulaşabilmeleri için tüm ihtiyaçlarını tek bir kaynaktan sağlayabilecekleri kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz.

İçerik

İçerik Ortaklığı

Küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, dış politika, jeopolitik değişimler ve küresel ölçekte iş dünyasını yakından ilgilendiren tüm konularda bilgi ve deneyimi paylaşmayı amaçlayan kurumsal etkinliklere ve yayınlara içerik sağlıyoruz.

education370x250

Yönetici Eğitimleri

Dış pazarlarla ilgili karar verme süreçlerine destek olmak için şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerine hitaben küresel ölçekteki ekonomik, jeopolitik ve stratejik konular, trendler ve gelişmeler ile ilgili eğitim programları düzenliyoruz.

Küresel piyasalarda birlikte yol alalım

Dünya hızla değişiyor ve değişim beraberinde riskler olduğu kadar fırsatları getiriyor. Küresel bir aktör olmak, riskleri yönetirkeni fırsatlardan da fayda sağlayabilmek için doğru, zamanlı ve analitik bilgiyi, sahadaki gerçeklik ile bir araya getirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek gerekiyor. Atlı Global olarak şirketlere ve kurumlara küresel yolculuklarında yol arkadaşlığı ediyoruz…

imza

KÜRESEL BİLGİ VE DENEYİM AĞI

Türkiye ve tüm dünyadaki akademi ve iş dünyasından uzmanların yer aldığı bilgi ve deneyim ağları üzerinden çalışıyor ve hizmetlerimizi sunuyoruz. Çünkü, bir elin nesi var, iki elin sesi var.

ANALİTİK BİLGİ ve SAHA TECRÜBESİ

Akademik bilgi tek başına soyut kalırken, somut saha tecrübesi ise analitik bir çerçeve içerisinde işlenmeden yeterince fayda sağlamıyor. Biz çalışmalarımızı bu ikisinin kesiştiği çizgi üzerinde sürdürüyor ve ihtiyaç duyulan çözümleri üretiyoruz.

SÜREKLİ YENİLENME

Değişim, dünyaya sürekli olarak yeni açılardan bakmayı, yeni araçlar kullanmayı, yeni anlatılar kaleme almayı gerektiriyor. Sürekli yenilenmenin önemine inanıyor ve iş ortaklarımızla bu doğrultuda güçlerimizi birleştiriyoruz.

BLOG

Küresel ekonomideki gelişmeler ile ilgili analizleri, dünyadaki hızlı değişimi anlamaya yönelik çabalarımız ile ilgili notlarımızı, ve Atlı Global faaliyet ve yayınları ile ilgili haberleri buradan takip edebilirsiniz.