(alfabetik sırayla)

Ahmet Karakurt
Marka yönetimi ve uluslararası pazarlamaDr. Altay Atlı

İş geliştirme ve içerik üretimi

Dr. Anna Maria Atlı
Yönetici eğitimleri

Av. Can Terbiyeli
Yatırım mevzuatı ve hukuki düzenlemelerDevrim Gümüş

Pazarlama iletişimi ve tasarım

İbrahim Beylunioğlu
İhracat ve ithalat geliştirmeÖzkan Dede, SMMM

Finansal işler ve mali düzenlemelerSemiha Karaoğlu

Uluslararası ilişkiler ve araştırma