ÜLKE RİSKİ DANIŞMANLIĞI


Yurtdışında yeni bir pazara girmek zorlu ama hayati önem taşıyan bir süreç. Bununla birlikte esas olan ise pazara girmek değil, o pazarda kalıcı olabilmek; bu da her şeyden önce ilgili ülkedeki değişen koşulları yakından takip edebilmeyi, bu değişime uyum sağlamayı ve oluşabilecek riskleri analiz ederek yönetebilmeyi gerektiriyor.

Atlı Global, hizmet verdiği şirketlerin yurtdışı pazarlarda kalıcı olmaları için çalışıyor. Dünyadaki ve ilgili ülkelerdeki değişimi birlikte okuyor ve anlamlandırıyor; ekonomik, siyasi, jeopolitik riskleri tespit edip, doğru bir risk-getiri denklemi içerisinde bu risklerin yönetilebilmesi adına gerekli eylem planlarını somut ve uygulanabilir bir şekilde hazırlıyor ve hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde doğru ve zamanlı bilgiyi, analizi, ülke ve saha tecrübesi ile bir araya getirerek şu sorulara yanıt veriyoruz:

  • İlgili ülkede ekonomik, siyasi ve toplumsal anlamda yaşanan değişimin temel dinamikleri nelerdir ve bu değişim şirketi nasıl etkiliyor?
  • Ülkenin ekonomisinde yaşanan değişim, şirketin bu ülkedeki operasyonları açısından yeni risklerin oluşmasına yol açıyor mu? Bu riskleri kontrol edebilmek için nasıl adımlar atmak gerekiyor?
  • Ülkedeki siyasi ve toplumsal değişimin parametreleri ile bunlara bağlı olarak şekillenen risk unsurları neler ve bunlar şirketi nasıl etkiliyor?
  • Küresel jeopolitik kırılmalar içerisinde ilgili ülke nasıl bir konumda yer alıyor? Bu kırılmalar şirketi nasıl ve ne ölçüde etkiliyor?
  • Jeopolitik riskler nasıl tespit edilmeli, ölçümlenmeli ve yönetilmeli?
  • İlgili ülkenin Türkiye ile ilişkilerindeki temel dinamikler neler? Bu alanda nasıl bir değişim var ve tüm bunlar şirketi nasıl etkiliyor?


Yabancı bir pazarda kalıcı olmak mutlaka o ülkedeki ekonomik ve siyasi değişim ile küresel trendleri ve jeopolitik dinamikleri doğru okumayı gerektiriyor. Bu okumayı konularının uzmanları ile birlikte yapabilmeniz için Atlı Global hizmetinizde…