ULUSLARARASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ


Yurtdışında yeni bir pazara girmek zorlu ama hayati önem taşıyan bir süreç. Ancak esas olan pazara girmek değil, o pazarda kalıcı olmak. Bunun için de her şeyden önce o pazardaki değişen koşulları yakından takip etmek ve değişime uyum sağlamak gerekiyor.

Günümüzde her anlamda değişimin hız kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Değişim, özellikle yabancı bir ülkede faaliyet gösteren şirketler için ciddi riskler oluşturabileceği gibi yeni fırsatların oluşmasına da yol açıyor. Bu yüzdendir ki, yabancı bir pazarda kalıcı olabilmek ve bu yatırımın karşılığı en verimli şekilde alabilmek için, ilgili ülkedeki ve küresel dinamiklerdeki değişimi takip ederek anlamlandırabilmek, tespit edilen riskleri yönetirken fırsatlardan ise etkin bir şekilde faydalanabilmek gerekiyor.

Atlı Global, hizmet verdiği şirketlerin yurtdışı pazarlarda kalıcı olmaları için çalışıyor. Dünyadaki ve ilgili ülkelerdeki değişimi birlikte okuyor ve anlamlandırıyoruz; riskleri ve fırsatları beraber tespit edip, bir taraftan riskleri yönetirken diğer taraftan oluşan fırsatları da kaçırmamak adına gerekli eylem planlarını somut ve uygulanabilir bir şekilde hazırlıyor ve hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde doğru ve zamanlı bilgiyi, analizi, ülke ve saha tecrübesi ile bir araya getiriyor ve şu sorulara yanıt veriyoruz:

  • İlgili ülkede ekonomik, siyasi ve toplumsal anlamda yaşanan değişimin temel dinamikleri nelerdir ve bu değişim şirketi nasıl etkiliyor?
  • Ülkenin ekonomisinde yaşanan değişim, şirketin bu ülkedeki operasyonları açısından yeni risklerin oluşmasına yol açıyor mu? Bu riskleri kontrol edebilmek için nasıl adım atmak gerekiyor?
  • Ülkedeki siyasi risk unsurları neler ve bunlar şirketi nasıl etkiliyor?
    Ülkede siyasi ve toplumsal anlamda yaşanan değişimler şirket için yeni fırsatlar oluşturuyor mu?
  • Küresel ekonomideki ve ilgili ülkenin ekonomisindeki değişimler şirketin bu ülkedeki operasyonları açısından yeni fırsatlar oluşmasına yol açıyor mu? Bu fırsatlar neler ve azami fayda için ne gibi adımlar atılmalı?
  • Küresel jeopolitik değişim içerisinde ilgili ülke nasıl bir konumda yer alıyor? Bu değişimler şirketi etkiliyor mu?
  • Jeopolitik riskler nasıl tespit edilmeli, ölçümlenmeli ve yönetilmeli?
  • Ülkenin mevzuatındaki değişikler şirketi nasıl etkiliyor ve uyum nasıl sağlanmalı?


Yabancı bir pazarda kalıcı olmak mutlaka o ülkedeki ekonomik ve siyasi değişim ile küresel trendleri doğru okumayı gerektiriyor.
Bu okumayı konularının uzmanları ile birlikte yapabilmeniz için Atlı Global hizmetinizde…