KURUMSAL DİPLOMASİ


Her türlü beşeri faaliyet gibi yurtdışı pazarlarda iş yapmak da insan ilişkileri üzerinden şekilleniyor ve bu anlamda gidilen ülkede ilgili paydaşlarla iletişim kurarak bir diyalog içerisinde olmak büyük önem kazanıyor. Aslında buna bir nevi “kurumsal diplomasi” demek de mümkün. Türk Dil Kurumu sözlüğü “diplomasi” kavramını farklı kullanımlarıyla “yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı” ve “güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik” olarak tanımlıyor. Yabancı bir ülkede faal olan bir Türk şirketi bir yandan kendi işini geliştirirken diğer yandan ülkesini de temsil ediyor ve bunların her ikisi de iletişimin “ustalık ve beceriklilik” ile yapılmasını gerektiriyor.

Küresel bir dünyada her şirketin kendi dış politikasını oluşturması, her iş insanının birer diplomat gibi çalışması ve ilgili paydaşlarla bir iletişim ağı kurarak bu ağı geliştirmesi gerekiyor. Atlı Global, şirketlerin paydaş haritalarını çıkartmalarına, “kurumsal diplomasi”lerini tasarlayıp hayata geçirmelerine katkı sağlıyor.

Kurumsal diplomasinin bir ayağı şüphesiz ki kamu ile olan ilişkiler. Şirketin gerek faaliyet gösterdiği ülkede, gerekse kendi ülkesinde kamudaki paydaşları ile uzun vadeli ve efektif ilişkiler kurması gerekiyor.

Ancak kurumsal diplomasinin temelini oluşturan paydaş haritası sadece kamu sektörünü kapsamıyor. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketler, yine faaliyet gösterdikleri ülkede (ve aynı zamanda kendi ülkelerinde) iş insanı örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, tedarikçi grupları, potansiyel iş ortakları ve daha bir çok paydaş grubu ile sağlıklı bir iletişim içerisinde olmak zorundalar.

Doğru adreslerle, doğru zamanda, doğru içerikle, doğru iletişimin kurulması için yanınızdayız…