PAZARA GİRİŞ DANIŞMANLIĞI

Yurtdışında yeni bir pazara giriş yapmak ve küresel portföyünü geliştirmek, sektörü ne olursa olsun tüm başarılı şirketlerin hedefidir. Yeni bir pazara girmenin farklı motivasyonları olabileceği gibi (doyuma ulaşmış mevcut pazarlara alternatif yaratmak, müşteri tabanını genişletmek, stratejik varlıklara erişim sağlamak, döviz gelirini artırmak), farklı yöntemleri de (ihracat, doğrudan yatırım, franchising, lisanslama gibi) bulunuyor. Ancak sebebi ve yöntemi ne olursa olsun, yurtdışında yeni bir pazara girmek, çok boyutlu bir stratejinin hazırlanmasını ve etkin bir şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Sektörü, ürünleri, ölçeği ne olursa olsun, şirketlerin yurtdışında yeni bir pazara başarılı bir şekilde giriş yapmaları için, kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadede kalıcılığı hedefleyen bir stratejiye sahip olmaları hayati öneme sahip.

Atlı Global, yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere stratejilerini oluşturmaları ve hayata geçirmeleri konusunda destek veriyor; bilgiye, araştırmaya, saha tecrübesine dayalı; şirketin amaç ve önceliklerine uygun; somut, uygulanabilir, sonuç odaklı yol haritaları çıkartıyor.

Hizmet verdiğimiz şirketlerin pazara giriş stratejileri üzerinde çalışırken, şu sorulara yanıt veriyoruz:

  • Yeni pazarlara girişi amaçlayan şirketin amaçlarına en uygun giriş yönetimi hangisidir?
  • Şirketin ürün ve hizmetlerine talebin en yüksek olduğu ülkeler hangileridir? Bu ülkelerin tamamını ya da büyük bir kısmını kapsayacak geniş bir portföy mü, yoksa tek bir ülke veya hatta bir ülkenin belirli bir bölgesi mi hedeflenmeli?
  • Hedeflenen yeni pazar ya da pazarlar, şirketin genel stratejisi ve vizyonu içerisinde nasıl konumlanıyorlar?
  • Belirlenen pazar ya da pazarlarda talep hangi seviyede? Bu anlamda rakamsal veriler nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Potansiyel müşteri profili nedir, tercihleri nasıl şekilleniyor?
  • Kârlılık seviyesi nedir ve bu anlamda ne ölçüde bir sürdürülebilirlik öngörülüyor?
  • Pazardaki rekabet durumu nedir; başlıca rakipler kimler ve bu pazardaki mevcut başarı ve başarısızlık öykülerinden nasıl dersler çıkartılmalı?
  • Belirlenen yöntem ve hedefler doğrultusunda pazara girişin maliyeti nedir?
  • İlgili ülkedeki iş ortamının temel parametreleri nelerdir? Pazara giriş konusunda mevzuattan kaynaklanan engeller ya da zorluklar nelerdir? Başka giriş engelleri söz konusu mudur?
  • İlgili pazara ya da pazarlara giriş konusunda herhangi bir teşvik ya da destek söz konusu mudur? 
  • Şirketin bu pazara giriş için yeterince kapasitesi var mı? Hangi alanlarda iyileştirme ve kapasite artırımı gerekebilir?


Yeni bir yurtdışı pazara giriş zorlu ama sonunda getirisi yüksek olan bir süreç. Bu süreçte yanınızdayız…